Alprojektek

STEM koordinációs hálózati központ

Az Óbudai Egyetem nemzetközi tapasztalatokra építve (EU STEM Coalition) és beágyazottsága révén a projekt keretében létre kívánja hozni a Magyarországi STEM Platformot, melynek célja egy regionális lefedettségű koordináló - tanácsadó szervezet kialakítása az STEM programokat, projekteket érintő fejlesztések megvalósításában. A STEM területek igényeinek feltárása és társadalom felé való megjelenítése érdekében egy nagyköveti rendszert is kidolgozunk.

Az alprojekt keretében létrehozásra kerül a regionális munkacsoportokkal működő koordinációs STEM Platform Iroda. Az Iroda elsődleges célja, hogy támogassa, egységesítse az Óbudai Egyetem STEM pályaorientációs tevékenységeit a projekt fókuszrégióiban, továbbá koordinálja és értékelje az ÓE STEM pályaorientációs tevékenységhez hálózatos formában kapcsolódó szervezetek, vállalatok, intézmények tevékenységét.

A STEM Platform Iroda szolgáltatásaként egy információs weboldal is fejlesztésre kerül, amely tudásbázisként a pályaorientációs jó gyakorlatok és nyilvánosan elérhető ismeretterjesztő tartalmak gyűjtőhelyeként fog szolgálni.

Annak érdekében, hogy az Óbudai Egyetemen működő STEM Platform Iroda megvalósítandó intézkedéseit és szakpolitikai javaslatait megfelelően előkészítsük, kiemelt figyelmet fordítunk minőségorientált, kutatások- felmérések és másodelemzések elvégzésére.

STEM népszerűsítő tevékenységek

A második alprojekt keretében foglalkozunk az MTMI foglalkozások és lehetséges életpályák népszerűsítésével.

Egyrészt élményközpontú szakmai napok, roadshow-k, interaktív versenyek, műhelyfoglalkozások, tréningek szervezésével (Pl. Nyári gyerekegyetem/ifjúsági egyetem, nyári kutatóhely látogatások, laborlátogatások).

Továbbá a STEM életpályák vonzóvá tétele céljából rövid videókat-imázsfilmeket készítünk, melyek a STEM-hez köthető szakmák érdekességeit, a kapcsolódó karrierlehetőségeket mutatják be.

STEM „Agyvihar” versenyt szervezünk, amelynek célja, hogy a 10-16 éves fiatalokat olyan célzott technológia orientált feladatok megoldására ösztönözzük, mely kreativitásuknak és intuitivitásuknak enged szabad teret.

STEM tartalomfejlesztő tevékenységek

A harmadik alprojekt a pályaorientáció rendszerét támogató képzések és szolgáltatások tartalomfejlesztését tartalmazza.

Az alprojekt keretében valósítjuk meg

  • A szakmai ismeretterjesztő tartalmak, kiadványok, alkalmazások kialakítását
  • Játékos természettudományos applikációk fejlesztése
  • A pályaorientációt, karriertanácsadást támogató képzők képzése programok kidolgozása és szervezése
  • A célcsoportot támogató e-Learning tartalmak fejlesztése és hozzáférésük növelése

A konzorcium a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó magyar fiatalokra és a projektben végrehajtott programjainak és feladatainak teljesítésével szignifikánsan hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalomban segítségre szoruló fiatal korúak a képzési szintje javuljon és nagyobb eséllyel szerezzenek felsőfokú képesítést a STEM szakokon.